Akademia im. Jana Długosza
WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY
Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii

Chemia
  Studia stacjonarne I-go stopnia, 3–letnie wyższe zawodowe licencjackie:
 • Analityka środowiskowa i żywności
 • Chemia biopolimerów i biomateriałów
 • Chemia leków
 • Ziołowe produkty naturalne (NOWOŚĆ 2016/2017)
 • Chemia kosmetyków
 • Chemia podstawowa
 • Specjalizacja nauczycielska: Chemia - nauczanie przyrody
  Studia niestacjonarne I-go stopnia, 3–letnie wyższe zawodowe licencjackie:
 • Chemia podstawowa
  Studia stacjonarne I-go stopnia, 3,5-letnie inżynierskie:
 • Chemia nowych materiałów
 • Agrochemia
  Studia stacjonarne II-go stopnia, 2-letnie magisterskie uzupełniające:
 • Analityka środowiskowa
 • Chemia nowych materiałów
 • Chemia leków
 • Chemia podstawowa
 • Specjalizacja nauczycielska: nauczanie chemii
  Studia niestacjonarne II-go stopnia, 2-letnie magisterskie uzupełniające:
 • Chemia podstawowa
  Studia stacjonarne III-go stopnia (klik)AJD | WMP | IChOŚiB